مربیان و اساتید معتبر استان تهران در آموزشگاه مایا تدریس می کنند و یکی از نقاط برجسته در کارنامه آموزشگاه ما استفاده از برترین اساتید است.

در ادامه شما را برخی از اساتید و مربیان آموزشگاه مایا آشنا خواهیم کرد:

  • خانم مریم شاه بلاغی – موسس، مدیر و مربی
  • خانم نازنین محمودی- مربی
  • خانم اسماء رهبر – مربی
  • خانم آرزو برق گیر – مربی
  • خانم سحر خلج – مربی